บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ Bizcar Rental เป็นบริษัทในกลุ่มไทยรุ่งฯ ที่ให้บริการรถเช่าทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทุนจดทะเบียนในการดำเนินธุรกิจ 300 ล้านบาท กับประสบการณ์ด้านการจัดจำหน่ายและการให้บริการเช่ารถยนต์ทุกประเภท มากว่า 30 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการ และจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ของประเทศ

ด้วยบริการรถเช่ากว่า 4,500 คันกระจายอยู่ทั่วประเทศ เรามุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล และที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ในการให้บริการ พร้อมความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้า

Bizcar Rental ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการระดับสากล ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 เราให้บริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งบริการรถเช่าระยะสั้น, บริการรถเช่าระยะยาว, บริการรถเช่าพร้อมคนขับ และบริการพนักงานขับรถ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านธุรกิจ และการท่องเที่ยว


วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการรถเช่าครบวงจร ที่มีบริการครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยมีมาตรฐานการทำงานระดับสากล

พันธกิจของเรา
1. มอบประสบการณ์ในการให้บริการที่เหนือความคาดหวังเพื่อให้เกิดความผูกพันอย่างยั่งยืนกับลูกค้า
2. สร้างพันธมิตรและเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
3. พัฒนาบุคคลากรและระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการบริการอันเป็นหลักประกันว่า บริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน